Giới thiệu Nội quy Webmail Liên hệ
:: THỜ “ CỬU PHẨM” VÀ “BÀ NGŨ HÀNH” Ở AN GIANG: HỌ LÀ AI :: Hành Trình Từ Trái Tim đã thắp lên ngọn lửa khát vọng cho bạn đọc trẻ tại Thư viện tỉnh An Giang :: Công đoàn cơ sở Thư viện: Tổ chức chương trình “Đêm trăng tuổi thơ” năm 2019
Văn bản pháp luật
Nghị Định số 158/2013/NĐ-CP
Quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực văn hóa, thể thao, du lịch và quảng cáo
(Phần 1)

[+]
Quy chế tham dự vòng sơ khảo Liên hoan cán bộ thư viện tuyên truyền giói thiệu sách
Chủ đề “Việt Nam-Đất nước, con người”- Chào mừng những ngày Lễ lớn năm 2015 (Ban hành theo Công văn số 3516/BVHTTDL-TV ngày 07 tháng 10 năm 2014 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch)

[+]
SỐ: 3516 /BVHTTDL-TV
Hướng dẫn vòng sơ khảo Liên hoan Tuyên truyền giới thiệu sách năm 2015

[+]
Thông tư số:71/2003/TT-BTC
Hướng dẫn về phí thuộc thẩm quyền quyết định của hội đồng nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương

[+]
Thông tư số: 56/2003/TT-BVHTT
Hướng dẫn chi tiết về điều kiện thành lập thư viện và thủ tục đăng ký hoạt động thư viện và thủ tục đăng ký hoạt động thư viện

[+]
 
Văn bản pháp luật khác:
Thông tư Liên Bộ số 30/TT-LB
Số: 04/2002/TTLT/BVHTT-BTC
Số: 02/2005/TTLT/BVHTT -BNV
Thông tư Liên tịch số 46/2006/TTLT/BVHTT -BTC
Quyết định số 01/2003/QĐ-BGDĐT
Quyết định số 50/2003/QĐ-BVHTT
Quyết định số 16/2005/QĐ-BVHTT
Quyết định số 49/2006/QĐ-BVHTT
Quyết định số 10/2007/QĐ-BVHTT
Quyết định số 13/2008/QĐ-BVHTTDL
Quyết định số 26/2008/QĐ-BVHTTDL
Thông tư Liên Bộ số 97 TTLB/VHTTDL-TC
Quyết định số 428/TCCP-VC
Quyết định số 889/QĐ -KH
Pháp Lệnh Thư viện (số 31/2000/PL-UBTVQH10)
Nghị Định số 185/2007/NĐ-CP
Quyết định số 170/2003/QĐ-TTg
Quyết định số 1076/QĐ-TTg
Quyết định số 393/1998/QĐ-TCCP-CCVC
Quyết định số 61/1998/QĐ/BGD&ĐT
Nghị Định số 72/2002/NĐ-CP
LIÊN KẾT HỮU ÍCH
Xổ số
Chứng khoán HCM Chứng khoán HN Truyền hình
ĐIỂM SÁCH
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
HỖ TRỢ TRỰC TUYẾN
 
THỐNG KÊ
Tổng số lượt xem: 689145
 
Văn bản pháp luật Thông tin chuyên đề Kỷ yếu Hội thảo KH Lễ hội truyền thống Giải trí Nhân vật sự kiện
Copyright © 2009 THU VIEN AN GIANG Design by Tri Thuc Địa chỉ: 16 Lê Triệu Kiết, P.Mỹ Bình, Tp.Long Xuyên, Tỉnh An Giang.
Điện thoại: (076) 3954184 - 3954185
Fax:(076) 3954184