Giới thiệu Nội quy Webmail Liên hệ
:: THỜ “ CỬU PHẨM” VÀ “BÀ NGŨ HÀNH” Ở AN GIANG: HỌ LÀ AI :: Hành Trình Từ Trái Tim đã thắp lên ngọn lửa khát vọng cho bạn đọc trẻ tại Thư viện tỉnh An Giang :: Công đoàn cơ sở Thư viện: Tổ chức chương trình “Đêm trăng tuổi thơ” năm 2019
Nhân vật lịch sử

DOÃN UẨN (1795 - 1849)

Tiểu sử Doãn Uẩn

Ông quê làng Ngoại Lãng, huyện Thư Tri, tỉnh Nam Định. Năm 1828, ông thi đỗ Cử nhân, làm quan lần lượt giữ chức Hữu thị lang Bộ Hình, Tham tri, quyền Tổng đốc tỉnh Thanh Hoá (1841).

Năm 1843, biên giới Tây Nam có nhiều biến loạn, triều đình cử ông vào làm Tuần phủ An Giang, góp phần đốc suất khai hoang, giữ bờ cõi. Năm 1845, quân Xiêm và Chân Lạp gây hấn vùng biên giới An Giang, Hà Tiên, ông cùng Nguyễn Tri Phương, Võ Văn Giải, Tôn Thất Nghị đem quân đánh đuổi đến tận Nam Vang (trấn Tây) buộc họ phải nghị hòa. Với thành tích đó, ông được thăng làm Tổng đốc An - Hà (An Giang, Hà Tiên). Năm 1847, ông cho cất ngôi chùa công (của chính quyền phong kiến), đặt tên là Tây An với hàm ý trấn yên bờ cõi phía Tây.

Ông tài kiêm văn võ, để lại nhiều bài thi ca giàu cảm xúc, trong đó có tập Trấn Tây kỷ lược với nhiều bài thơ nói đến việc đấu tranh bảo vệ và phong cảnh đất An Giang như bài thơ “Giang du”:

Lụt hết, mưa xong, gió tạnh rồi,

Nước trong, cát trắng, cỏ xanh tươi.

                                          Vạc cò nhộn nhịp đàn đàn lượn,

                                         Tôm cá nô đùa lớp lớp bơi.

                                         Chiều xuống, thuyền mành chen

                                 bến cũ, 

Cây che thôn xóm thoáng bờ khơi  

Cỡi thuyền hóng mát, nhìn phong

                                            cảnh, 

Trước cửa dừng chèo, nguyệt

                                         sáng soi.

Trong thời gian tại chức, ông nỗi tiếng thanh liêm, cần mẫn, mưu trí nên được triều đình khen ngợi, ban tặng thiếp bài “An Tây mưu lược tướng”, phong tước Tuy Tĩnh Tử. Tháng 10 năm Kỷ Dậu (1849), ông mất tại vị, được truy tặng Hiệp Biện Đại học sĩ, được khắc tên vào bia Võ công tại Kinh đô Huế.

Liên kết: https://drive.google.com/file/d/0BwdVhaEeQWK9cU8zWXg0c2ViNW8/view

 

Nhân vật lịch sử khác:
ĐOÀN MINH HUYÊN (1807 _ 1856)
TRẦN VĂN THÀNH ( - 1873 )
TRƯƠNG GIA MÔ (1866 - 1930)
NGUYỄN HỮU CẢNH (1650 - 1700)
NGUYỄN VĂN THOẠI (1761 – 1829)
NGÔ LỢI (1831 - 1890)
CHÂU VĂN LIÊM (1902 - 1930)
HUỲNH PHÚ SỔ
TÔN ĐỨC THẮNG (1888 - 1980)
UNG VĂN KHIÊM (1910 - 1991)
NGUYỄN VĂN HƯỞNG (1906 - 1998)
Nhân vật lịch sử An Giang
LIÊN KẾT HỮU ÍCH
Xổ số
Chứng khoán HCM Chứng khoán HN Truyền hình
ĐIỂM SÁCH
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
HỖ TRỢ TRỰC TUYẾN
 
THỐNG KÊ
Tổng số lượt xem: 689173
 
Văn bản pháp luật Thông tin chuyên đề Kỷ yếu Hội thảo KH Lễ hội truyền thống Giải trí Nhân vật sự kiện
Copyright © 2009 THU VIEN AN GIANG Design by Tri Thuc Địa chỉ: 16 Lê Triệu Kiết, P.Mỹ Bình, Tp.Long Xuyên, Tỉnh An Giang.
Điện thoại: (076) 3954184 - 3954185
Fax:(076) 3954184