Nội quy thư viện

Thư viện là cơ quan văn hóa có trách nhiệm giữ gìn di sản thư tịch dân tộc: thu thập, tàng trữ, tổ chức việc khai thác và sử dụng chung vốn tài liệu trong xã hội. Mọi người đều có quyền sử dụng Thư viện và có nghĩa vụ thực hiện tốt nội qui […]

Cơ cấu tổ chức

1. Phòng Hành Chính – Tổng hợp:   Xây dựng kế hoạch, tài chính – kế toán, thống kê – báo cáo, cung ứng vật tư cho hoạt động  sự nghiệp và các hoạt động nội bộ thư viện   2. Phòng Bổ sung, Xử lý tài liệu và phong trào: Nhiệm vụ xây dựng vốn tài […]

Giới thiệu

Thư viện An Giang là đơn vị sự nghiệp trực thuộc Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch An Giang, được thành lập vào tháng 3 năm 1976. Đến năm 1978 Thư viện An Giang chính thức nhận Quyết định thành lập theo Quyết định số 24/QĐ.78 ngày 14/02/1978 của Ủy ban Nhân dân […]