Cuộc thi tuyên truyền Bầu cử Đại biểu Quốc hội XV và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026

Bạn đọc phải hoàn thành bài thi trắc nghiệm của mình bằng cách trả lời đầy đủ câu hỏi kiến thức và câu hỏi phụ mà BTC đưa ra. http://bit.ly/Tuyen-Truyen-Bau-Cu_dai-Bieu_Quoc-Hoi-KhoaXV     Người thắng cuộc là người:     Trả lời đầy đủ, chính xác tất cả câu hỏi kiến thức.     Trả lời câu hỏi phụ: […]