HỒ CHÍ MINH CHÂN DUNG ĐỜI THƯỜNG

Tác giả: Bá Ngọc Nhà xuất bản: Thanh niên, xuất bản năm 2007 Người đọc: Dương Thị Thanh Hằng Nguồn: Thư viện Khoa học Tổng hợp Thành phố Hồ Chí Minh