THỜI DỰNG NƯỚC

KỂ CHUYỆN LỊCH SỬ NƯỚC NHÀ DÀNH CHO HỌC SINH Tác giả: Ngô Văn Phú Nhà xuất bản Trẻ – Nhà xuất bản Giáo Dục Việt Nam Năm xuất bản: 2009 Người đọc: Trương Thị Kim Chi Nguồn: Thư viện Khoa học Tổng hợp Thành phố Hồ Chí Minh