THẦY ĐÃ SƯỞI ẤM TRÁI TIM EM

Nhiều tác giả Biên dịch: Như Soan Nhà xuất bản Trẻ Năm xuất bản: 2004 Người đọc: Trần Đình Phú Lộc Nguồn: Thư viện Khoa học Tổng hợp Thành phố Hồ Chí Minh

Pháp trường giá lạnh: Ký sự pháp đình

THÔNG TIN TÀI LIỆU Tác giả: Nguyễn Tuấn Nhà xuất bản: Nxb Thanh niên Năm xuất bản: 2011 Môn loại: Chính trị – Xã hội Mô tả vật lý: 317 tr.; 21cm. “Pháp trường giá lạnh” là cuốn ký sự của nhà báo Nguyễn Tuấn, cuốn sách do NXB Thanh Niên ấn hành với các […]