Lấy sắc màu điểm tô cuộc đời

THÔNG TIN TÀI LIỆU Tác giả: Su La; Thanh Hà dịch Nhà xuất bản: Nxb Kim Đồng Năm xuất bản: 2021 Môn loại: Văn học – Nghệ thuật Mô tả vật lý: 176tr.: hình vẽ; 21cm Màu sắc tồn tại trong mọi mặt của đời sống, bởi màu sắc có mối quan hệ mật thiết […]

Thông báo mở cửa phục vụ bạn đọc trở lại

Thời gian bắt đầu từ ngày 15/11/2021 (thứ hai đến thứ sáu) Buổi sáng: từ 07 giờ đến 11 giờ; Buổi chiều: từ 13 giờ đến 17 giờ * Lưu ý: Để đảm bảo công tác phòng, chống dịch, Thư viện tạm thời chỉ phục vụ mượn – trả sách về, không phục vụ đọc […]