Thứ Tư, 01/02/2023 10:19 sáng

Giới thiệu sách chuyên đề: “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” năm 2021

Chủ tịch Hồ Chí Minh là lãnh tụ thiên tài, người thầy vĩ đại của cách mạng Việt Nam, anh hùng giải phóng dân tộc, danh nhân văn hoá thế giới. Cả cuộc đời Người đã hi sinh cho sự nghiệp cách mạng, cho dân tộc độc lập, cho cuộc sống ấm no, hạnh phúc của nhân dân và cho toàn nhân loại.

Mỗi một bài nói, bài viết, một lời căn dặn, một buổi gặp gỡ, công tác của Người đều chứa đựng ý nghĩa, tư tưởng hành vi và quan hệ đạo đức cách mạng sáng ngời. Con người, cuộc đời và sự nghiệp cách mạng của người đều là tấm gương đạo đức cho toàn dân ta học tập suốt đời. Bác Hồ kính yêu của chúng ta đã đi xa nhưng cuộc đời và sự nghiệp, công lao và đạo đức cách mạng của Người luôn luôn toả sáng.

Nhằm giúp bạn đọc có thêm tài liệu nghiên cứu học tập tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh theo chuyên đề năm 2021 “Về ý chí tự lực, tự cường và khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc”. Thư viện tỉnh trân trọng giới thiệu đến bạn đọc những tác phẩm mới nhất viết về Bác từ các nhà xuất bản nổi tiếng được xuất bản vào năm 2021. Mời quý bạn đọc tham khảo và cùng tìm đọc.

Chủ tịch Hồ Chí Minh và bản sắc văn hóa dân tộc / Vũ Thị Kim Yến s.t., b.s. – H. : Nxb.Hà Nội ; Công ty Cổ phần Tri thức Văn hóa Sách Việt Nam, 2021.  211tr. ; 21cm.

Chỉ số phân loại: 959.704092

Đăng ký cá biệt: DV.050582

Tóm tắt: Tình yêu nước, thương dân, tư tưởng đại nhân, đại nghĩa, tinh thần cộng đồng, lối sống giản dị, lòng nhân ái, độ lượng, khoan dung của Bác và những trích dẫn bày tỏ lòng khâm phục, tình cảm thắm thiết của anh em, bầu bạn khắp năm châu đối với Chủ tịch Hồ Chí Minh

ffff

“Mình phải làm mực thước cho người ta bắt chước” / Sưu tầm, tuyển chon: Phan Thị Ánh Tuyết, Đặng Thị Mai Anh. – H. : Dân trí, 2021.  199tr. : ảnh ; 19cm.

Chỉ số phân loại: 335.4346 / M312PH

Đăng ký cá biệt: DV.050391

Tóm tắt: Tập hợp những bài viết về tư tưởng và phong cách nêu gương của Bác thông qua những câu chuyện kể..

ffffff

Chu đáo, lịch sự, tế nhị – Bài học Bác dạy / Đào Thị Ái Thi, Nguyễn Nhâm, Hồ Điệp,… ; Sưu tầm, tuyển chọn: Phan Thị Ánh Tuyết, Đặng Thị Mai Anh. – H. : Dân trí, 2021.  199tr. : ảnh ; 19cm.  

Chỉ số phân loại: 170 / CH500Đ

Đăng ký cá biệt: DV.050396

ffffff

Bác Hồ – một mẫu mực về sự giản dị và khiêm tốn / Hoàng Chí Bảo, Giôn Tácman, Hà Đăng,… ; Sưu tầm, tuyển chọn: Phan Thị Ánh Tuyết, Đặng Thị Mai Anh. – H. : Dân trí, 2021.  199tr. ; 19cm. 

Chỉ số phân loại: 170 / B101H

Đăng ký cá biệt: DV.050397

Tóm tắt: Những mẩu chuyện, bài viết về tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, một người mẫu mực về sự giản dị và khiêm tốn 

ffff

Bài học dựa vào dân / Bùi Trường Giang, Vũ Thị Hiên, Nguyễn Trọng Phúc,… ; Sưu tầm, tuyển chọn: Phan Thị Ánh Tuyết, Đặng Thị Mai Anh. – H. : Dân trí, 2021.  199tr. ; 19cm. 

Chỉ số phân loại: 335.4346 / B103H

Đăng ký cá biệt: DV.050398

Tóm tắt: Giới thiệu những bài viết, bài nghiên cứu thể hiện tư tưởng của Bác với Nhân dân

ffff

Bác Hồ với sự nghiệp đổi mới, phát triển và bảo vệ đất nước / Phan Thị Ánh Tuyết sưu tầm, tuyển chọn. – H. : Dân trí, 2021.  199tr. ; 19cm.

Chỉ số phân loại: 335.4346 / B101H

Đăng ký cá biệt: DV.050394

Tóm tắt: Vận dụng tư tưởng của Chủ tịch Hồ Chí Minh trong sự nghiệp đổi mới, phát triển và bảo vệ đất nước của dân tộc ta

ffff

Chủ tịch Hồ Chí Minh nhà ngoại giao kiệt xuất / Vũ Thị Kim Yến s.t, b.s. – H. : Nxb.Hà Nội ; Công ty cổ phần trí thức văn hóa sách Việt Nam, 2021.  207tr. ; 21cm. 

Chỉ số phân loại: 959.704092 / CH500T

Đăng ký cá biệt: DV.050581 

Tóm tắt: Những huyền thoại về sự ứng xử linh hoạt của Chủ tịch Hồ Chí Minh trong giao tiếp ngoại giao. Người đã kết hợp nhuần nhuyễn tinh hoa kim, cổ, đông, tây của loài người với học thuyết Mác Lê-nin trong giao tiếp ngoại giao

fffff

Những tài liệu, hiện vật kể chuyện Bác Hồ / Vũ Thị Kim Yến s.t,b.s. – H. : Nxb.Hà Nội ; Công ty cổ phần trí thức văn hóa sách Việt Nam, 2021.  187tr. ; 21cm. 

Chỉ số phân loại: 959.704092 / NH556T

Đăng ký cá biệt: DV.050583

Tóm tắt: Những tài liệu hiện vật đã tồn tại trong không gian văn hóa Khu Di tích Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Phủ Chủ tịch, được giữ gìn nguyên vẹn như lúc sinh thời Người cho đến nay

fffff

Giá trị và sự vận dụng, phát triển Tư tưởng Hồ Chí Minh trong giai đoạn hiện nay / Trần Thị Minh Tuyết (ch.b.), Doãn Thị Chín, Lê Đình Năm… – H.: Chính trị Quốc gia, 2021.  356tr.; 21cm.

Chỉ số phân loại: 335.4346 / GI0TR

Đăng ký cá biệt: DV.050569

Tóm tắt: Những giá trị lý luận và thực tiễn của Tư tưởng Hồ Chí Minh; quá trình Đảng Cộng sản Việt Nam vận dụng và phát triển tư tưởng Hồ Chí Minh trong công cuộc đổi mới đất nước; tiếp tục vận dụng và phát triển sáng tạo tư tưởng Hồ Chí Minh trong tình hình mới

fffff

Học và làm theo Bác – Dưới ánh sáng tư tưởng Hồ Chí Minh Đảng Cộng sản Việt Nam đã vượt lên chính mình để làm nên lịch sử / Trần Đình Huỳnh, Nguyễn Ngọc Ánh. – H.: Nxb. Hà Nội ; Công ty Tri thức Văn hoá Sách Việt Nam, 2020.  214tr.; 21cm.

Chỉ số phân loại: 335.4346 / H419V

Đăng ký cá biệt: DV.050501

Tóm tắt: Nghiên cứu Tư tưởng Hồ Chí Minh để chứng minh tư tưởng của Người luôn là ánh sáng soi đường, giúp Đảng ta đứng vững trong mọi hành động và làm nên lịch sử vẻ vang: Dấu ấn của vị lãnh tụ vĩ đại, Hồ Chí Minh dưới góc nhìn khách quan của người nước ngoài, dưới ánh sáng tư tưởng Hồ Chí Minh Đảng Cộng sản Việt Nam đã vươn lên chính mình và làm nên lịch sử

ffff

Học và làm theo Bác – Tư tưởng Hồ Chí Minh – Để Đảng ta mãi là đạo đức, là văn minh / Hoàng Chí Bảo. – H. : Nxb. Hà Nội ; Tp.Hồ Chí Minh : Công ty Tri thức Văn hóa Sách Việt Nam, 2021.  372tr. ; 21cm.

Chỉ số phân loại: 324.2597075 / H419V

Đăng ký cá biệt: DV.050117

Tóm tắt: Tổng quan nghiên cứu về phương pháp Hồ Chí Minh trong hệ thống chỉnh thể: Tư tưởng – Đạo đức – Phong cách (Giai đoạn 2010 – 2020), hệ thống khá đầy đủ các công trình và hoạt động khoa học về Hồ Chí Minh

ffff

Học và làm theo Bác – Đạo đức Hồ Chí Minh – Sự nhất quán giữa tư tưởng và hành động / Hoàng Chí Bảo. – H. : Nxb. Hà Nội ; Tp.Hồ Chí Minh : Công ty Tri thức Văn hóa Sách Việt Nam, 2021.  328tr. ; 21cm.

Chỉ số phân loại: 170 / H419V

Đăng ký cá biệt: DV.050118

Tóm tắt: Tổng quan nghiên cứu về phương pháp Hồ Chí Minh trong hệ thống chỉnh thể: Tư tưởng – Đạo đức – Phong cách (Giai đoạn 2010 – 2020), hệ thống khá đầy các công trình và hoạt động khoa học về Hồ Chí Minh

dddddd

Thư gửi thanh niên : Tuyển chọn các bài viết của Chủ tịch Hồ Chí Minh về giáo dục, bồi dưỡng thanh niên / Hồ Chí Minh. – In lần thứ 1. – Tp.Hồ Chí Minh : Nxb.Trẻ, 2021.  303tr. ; 21cm.

Chỉ số phân loại: 335.4346 / TH550G

Đăng ký cá biệt: DV.050159

Tóm tắt: Giới thiệu những bài viết, bài nói của Chủ tịch Hồ Chí Minh về giáo dục, bồi dưỡng tình cảm cách mạng cho thanh niên. Quyển sách là cẩm nang cho các bạn trẻ, các tổ chức Đoàn, Hội, Đội; là tài liệu hữu ích cho các độc giả quan tâm nghiên cứu tìm hiểu về tư tưởng Hồ Chí MInh với thế hệ trẻ – rường cột của nước nhà

Share on facebook
Cùng chuyên mục

Lịch phục vụ bạn đọc

* Mở cửa: Từ thứ Hai đến Chủ Nhật

- Buổi sáng: Từ 7h đến 11h

- Buổi chiều: Từ 13h đến 17h

Liên hệ

Điện thoại: (0296) 3954184 - 3727140

Fax:(0296) 3954184

Email: phongtinhoctvag@gmail.com

Email: thuvientinhangiang@gmail.com