Thứ Tư, 01/02/2023 10:35 sáng

Giới thiệu sách chuyên đề: “Kỷ niệm 76 năm ngày Cách mạng Tháng Tám thành công (19/8/1945 – 19/8/2021) và Ngày Quốc khánh nước CHXHCN Việt Nam (2/9/1945 – 2/9/2021)”

Cách đây 76 năm, ngày 02/9/1945, tại quảng trường Ba Đình lịch sử, trước hàng chục vạn đồng bào ở thủ đô Hà Nội, đại diện cho hơn 20 triệu đồng bào cả nước, Chủ tịch Hồ Chí Minh thay mặt Chính phủ lâm thời trang trọng đọc bản Tuyên ngôn độc lập, khai sinh nước Việt Nam Dân chủ Cộng hoà, nay là nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.

Bản Tuyên ngôn độc lập khẳng định: “Một dân tộc đã gan góc chống ách nô lệ của Pháp hơn 80 năm nay, một dân tộc đã gan góc đứng về phía Đồng Minh chống phát xít mấy năm nay, dân tộc đó phải được tự do, dân tộc đó phải được độc lập. Vì những lẽ trên, chúng tôi, lâm thời chính phủ của nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa, trịnh trọng tuyên bố với thế giới rằng: Nước Việt Nam có quyền hưởng tự do và độc lập, và sự thực đã trở thành một nước tự do và độc lập. Toàn thể dân tộc Việt Nam quyết đem tất cả tinh thần và lực lượng, tính mạng và của cải để giữ vững quyền tự do và độc lập ấy.”

Ngày 02/9/1945 đã trở thành mốc son hào hùng trong lịch sử đấu tranh giành độc lập của dân tộc ta, là thành quả cách mạng vĩ đại của tinh thần đoàn kết triệu người như một của dân tộc Việt Nam, đánh dấu sự ra đời của nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa, nhà nước công nông đầu tiên ở Đông Nam Á,  một nhà nước kiểu mới – Nhà nước của nhân dân, do nhân dân và vì nhân dân. Từ đây, đã mở ra một kỷ nguyên mới cho dân tộc Việt Nam – Kỷ nguyên độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội.

Dù 76 năm đã qua đi, nhưng thời khắc Chủ tịch Hồ Chí Minh đọc bản Tuyên ngôn độc lập tại Quảng trường Ba Đình ngày 02/9/1945 vẫn như đang vang vọng khắp đất nước và mãi mãi khắc sâu vào trái tim và khối óc của mỗi người dân Việt Nam, ngày 2 tháng 9 đã trở thành ngày hội lớn của dân tộc Việt Nam. Nhằm tuyên truyền sâu rộng truyền thống lịch sử, văn hóa và cách mạng của dân tộc; giáo dục tư tưởng chính trị, lòng yêu nước; khơi dậy chủ nghĩa anh hùng cách mạng, tinh thần đại đoàn kết, niềm tự hào và ý chí tự lực, tự cường dân tộc; góp phần củng cố, bồi đắp niềm tin của nhân dân vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, đổi mới và hội nhập quốc tế dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam. Thư viện tỉnh giới thiệu đến bạn đọc chùm sách chuyên đề: “Kỷ niệm 76 năm ngày Cách mạng Tháng Tám thành công (19/8/1945 – 19/8/2021) và Ngày Quốc khánh nước CHXHCN Việt Nam (2/9/1945 – 2/9/2021)”, những quyển sách được viết chuyên về sự kiện Cách mạng Tháng Tám và Ngày Quốc khánh 2/9. Mời quý bạn đọc tham khảo và cùng tìm đọc.

Sự ra đời của bản tuyên ngôn độc lập / Vũ Kim Yến s.t., b.s. – H. : Văn hóa Thông tin, 2015.  195tr. : ảnh ; 21cm. 

Chỉ số phân loại: 959.74 / S550R

Đăng ký cá biệt: MV.034633

Tóm tắt: Giới thiệu về quá trình Chủ tịch Hồ Chí Minh viết bản tuyên ngôn độc lập; những câu chuyện kể, những hồi ức về các sự kiện lịch sử hào hùng của dân tộc. Cùng những bài viết, bài nghiên cứu có giá trị về ý nghĩa và sức sống trường tồn của bản Tuyên ngôn độc lập

fffff

Từ Bến Nhà Rồng đến Ba Đình lịch sử / B.s: Đặng Việt Thuỷ (ch.b.), Nguyễn Minh Thuỷ. – H. : Quân đội nhân dân, 2011.  246tr. ; 21cm.

Chỉ số phân loại: 959.7032 / T550B

Đăng ký cá biệt: MV.027445

Tóm tắt: Ghi lại hành trình ra đi tìm đường cứu nước của chàng trai Nguyễn Tất Thành ra đi từ bến Nhà Rồng năm 1911 đến khi Người dẫn dắt cả dân tộc đến Cách mạng tháng Tám 1945 thành công

ffffff

Từ chiếu dời đô đến bản tuyên ngôn độc lập / Nguyên Trường b.s. – H. : Văn hóa Thông tin, 2010.  231tr. ; 21cm.

Chỉ số phân loại: 959.731 / T550CH

Đăng ký cá biệt: MV.022068

Tóm tắt: Tái hiện lịch sử Thăng Long trong một thời gian dài của lịch sử, bên cạnh chính sử còn có các tác phẩm văn học thành văn, văn học dân gian, các bài chiếu, chế, biểu, các ghi chép, phóng sự, hồi ký của những con người đã từng sống hoặc định cư trên đất Thăng Long

fffff

Ngôi nhà Bác viết tuyên ngôn độc lập / Tạ Hữu Yên. – H. : Thanh niên, 2010.  183tr.; 21cm. 

Chỉ số phân loại: 895.9222803 / NG452NH

Đăng ký cá biệt: MV.022028

Tóm tắt: Bao gồm những mẫu chuyện về Bác khi Bác đến Ngôi nhà số 48 phố Hàng Ngang viết bản Tuyên tuyên ngôn độc lập.

fffff

Chủ tịch Hồ Chí Minh – từ Tuyên ngôn độc lập đến lời Kêu gọi toàn quốc kháng chiến / Hồ Chí Minh, Võ Nguyên Giáp, Nguyễn Triệu… – H. : Quân đội nhân dân, 2006. – 333tr. ; 21cm

Chỉ số phân loại: 335.4346 / CH500T

Đăng ký cá biệt: DV.023400

Tóm tắt: Tập hợp chọn lọc những văn kiện, bài nói của Bác Hồ về những chủ đề củng cố chính quyền cách mạng, chuẩn bị kháng chiến chống thực dân Pháp, những diễn biến chính của đất nước từ ngày 2-9-1945 đến cuối 1946. Một số tập hồi ức của học trò, cộng sự viết về Bác trong thời điểm lịch sử đó

fffffffff

2-9-1945 qua những trang hồi ức / Ngọc Châu, Sơn Tùng, Lê Trọng Nghĩa… – H. : Quân đội nhân dân, 2005. – 296tr. ; 19cm

Chỉ số phân loại: 959.704 / H103TH

Đăng ký cá biệt: DV.022444

Tóm tắt: Gồm những trang hồi ức của các cán bộ cách mạng, của nhà thơ, nhà văn đã chứng kiến hoặc trực tiếp tham gia tổng khởi nghĩa sẽ mang đến cho chúng ta một cái nhìn toàn diện, sâu sắc về sự kiện lịch sử vĩ đại, đó là Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh 2/9/1945

fffffffff

Tuyên ngôn độc lập của Chủ tịch Hồ Chí Minh : Giá trị lý luận và ý nghĩa thời đại / Nguyễn Tiến Dũng, Lương Thị Cảnh, Nguyễn Thanh Tân…. – H. : Chính trị Quốc gia, 2010. – 407tr. ; 24cm

Chỉ số phân loại: 335.4346 / T527NG

Đăng ký cá biệt: DL.009303

Tóm tắt: Giới thiệu các nghiên cứu của các nhà khoa học bàn về những tư tưởng triết học, chính trị đặc sắc về quyền con người và quyền dân tộc thể hiện trong bản Tuyên ngôn và giá trị lý luận, ý nghĩa thời đại, đặc biệt là ý nghĩa của Tuyên ngôn độc lập đối với cách mạng Việt Nam

fffffffff

Cách mạng tháng Tám 1945 với sự nghiệp đổi mới, hội nhập và phát triển / Phạm Hồng Chương, Trần Minh Trưởng, Vũ Quang Hiển…. – H. : Chính trị Quốc gia, 2016. – 806tr. ; 24cm

Chỉ số phân loại: 959.7041 / C102M

Đăng ký cá biệt: DL.011703

Tóm tắt: Phân tích vai trò và ý nghĩa lịch sử của Cách mạng Tháng Tám năm 1945, Quốc khánh 2-9 và giá trị của sự kiện lịch sử này với sự nghiệp đổi mới, hội nhập và phát triển của đất nước

ffffffff

Tuyên ngôn độc lập 1945 và các hiến pháp Việt Nam – H. : Chính trị Quốc gia, 2012.  259tr. ; 21cm.

Chỉ số phân loại: 342.597023 / T527NG

Đăng ký cá biệt: DV.050525

Tóm tắt: Giới thiệu nội dung của bản Tuyên ngôn Độc lập năm 1945, Hiến pháp Việt Nam năm 1946, 1959, 1980, 1992 và một số nghị quyết về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Hiến pháp Việt Nam năm 1992

fffffffff

Cách mạng tháng Tám 1945 – toàn cảnh / B.s.: Phan Ngọc Liên (ch.b.), Nguyễn Đình Lễ, Nguyễn Ngọc Cơ. – H. : Từ điển Bách khoa, 2005. – 543tr. ; 24cm

Chỉ số phân loại: 959.704 /

Đăng ký cá biệt: DL.005277

Tóm tắt: Trình bày ngắn gọn một số vấn đề cơ bản về cách mạng tháng 8/1945 như: xác định con đường cứu nước mới; Cách mạng tháng Tám với cuộc kháng chiến bảo vệ Tổ quốc, thống nhất đất nước, với công cuộc xây dựng chủ nghĩa xã hội, đặc biệt trong công cuộc đổi mới hiện nay

ffffffff

Cách mạng Tháng Tám – Xây dựng và củng cố chính quyền 1945 – 1946 (Văn kiện Đảng và Nhà nước). – H. : Chính trị Quốc gia, 2020. – 663tr. ; 24cm

Chỉ số phân loại: 959.7041 / C102M

Đăng ký cá biệt: DL.013591

Tóm tắt: Giới thiệu các nội dung về Cách mạng Tháng Tám năm 1945 và sự ra đời Nhà nước Việt Nam Dân chủ Cộng hoà; xây dựng và củng cố chính quyền sau Cách mạng Tháng Tám năm 1945; Tổng tuyển cử bầu Quốc hội khoá I và Hiến pháp đầu tiên của nước Việt Nam Dân chủ Cộng hoà; kháng chiến, kiến quốc, bảo vệ nền độc lập 1946

ffffffff

100 điều nên biết về Cách mạng Tháng Tám 1945 / Hà Nguyễn. – H. : Thông tin và Truyền thông, 2021. – 298tr. : ảnh ; 21cm

Chỉ số phân loại: 959.704 / M458TR

Đăng ký cá biệt: DV.050207

Tóm tắt: Cung cấp những kiến thức tổng hợp, cụ thể, bao quát, chi tiết, cơ bản giới thiệu bức tranh toàn cảnh về những sự kiện, những vấn đề mấu chốt liên quan đến cuộc vận động Cách mạng Tháng Tám 1945 đặt trong bối cảnh lịch sử của cuộc Chiến tranh Thế giới thứ hai (1939-1945)

fffffff

Cách mạng tháng Tám năm 1945 : Sự kiện, hình ảnh và ký ức / S.t., b.s.: Đỗ Hoàng Linh, Nguyễn Văn Dương, Vũ Thị Kim Yến. – H. : Thông tin và Truyền thông, 2015. – 178tr. : ảnh ; 21x24cm

Chỉ số phân loại: 959.704 / C102M

Đăng ký cá biệt: DV.045800

Tóm tắt: Tập hợp những tư liệu quý, những hình ảnh sống động và chân thực để minh hoạ cho những nội dung sự kiện lịch sử trước và trong thời gian diễn ra cuộc vận động cách mạng tháng Tám năm 1945 và khai sinh nước Việt Nam Dân chủ cộng hoà ngày 2/9/1945, tại Quảng trường Ba Đình Hà Nội

fffff

Cách mạng tháng Tám 1945. Những sự kiện lịch sử / Trần Hữu Đính, Lê Trung Dũng. – H. : Khoa học xã hội, 2000. – 452tr : ảnh ; 24cm

Chỉ số phân loại: 959.704 / C102M

Đăng ký cá biệt: DL.008764

Tóm tắt: Bối cảnh lịch sử cuộc cách mạng tháng Tám 1945; Những sự kiện lịch sử chuẩn bị cho khởi nghĩa; Tổng khởi nghĩa thắng lợi, nước Việt Nam dân chủ cộng hoà ra đời

Share on facebook
Cùng chuyên mục

Lịch phục vụ bạn đọc

* Mở cửa: Từ thứ Hai đến Chủ Nhật

- Buổi sáng: Từ 7h đến 11h

- Buổi chiều: Từ 13h đến 17h

Liên hệ

Điện thoại: (0296) 3954184 - 3727140

Fax:(0296) 3954184

Email: phongtinhoctvag@gmail.com

Email: thuvientinhangiang@gmail.com