Thứ Tư, 01/02/2023 9:33 sáng

Tài nguyên môi trường và chủ quyền biển, đảo Việt Nam

Sách chuyên khảo / Nguyễn Chu Hồi

Chủ biên: Đỗ Tử Chung, Lê Quý Quỳnh. – H. : Chính trị Quốc gia, 2020.  436tr. : minh họa; 24cm.

Chỉ số phân loại : 320.1509597 T103NG

Đăng ký cá biệt: DL.013860,ML.012287

Share on facebook
Cùng chuyên mục

Lịch phục vụ bạn đọc

* Mở cửa: Từ thứ Hai đến Chủ Nhật

- Buổi sáng: Từ 7h đến 11h

- Buổi chiều: Từ 13h đến 17h

Liên hệ

Điện thoại: (0296) 3954184 - 3727140

Fax:(0296) 3954184

Email: phongtinhoctvag@gmail.com

Email: thuvientinhangiang@gmail.com