Thứ Hai, 04/03/2024 7:41 sáng

Triển khai phổ biến, tuyên truyền nội dung các luật được Quốc hội khóa XV thông qua tại Kỳ họp thứ 3

Nhằm thực hiện việc triển khai phổ biến, tuyên truyền nội dung các luật được Quốc hội khóa XV thông qua tại Kỳ họp thứ 3, Thư viện tỉnh An Giang đăng tải, giới thiệu đến toàn thể cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và nhân dân để đảm bảo việc tiếp cận dễ dàng, khai thác và sử dụng khi có nhu cầu.

Tải xuống:

Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của luật sở hữu trí tuệ:

https://drive.google.com/file/d/1Mz7CySP8BtXAaGO9VxRCJwUK14aQck3X/view?usp=sharing

Luật cảnh sát cơ động:

https://drive.google.com/file/d/12pzDyXO5EUAg6zvfDjGhviRzxFRwFi_l/view?usp=sharing

Luật điện ảnh:

https://drive.google.com/file/d/1OSGda-pBOoLZb6hkCGbRrpZLIGkJPuIB/view?usp=sharing

Luật kinh doanh bảo hiểm:

https://drive.google.com/file/d/1f-eC0HyRvCPzkU_sgwXtuR5eIWXZUKY5/view?usp=sharing

Luật thi đua, khen thưởng:

https://drive.google.com/file/d/1fR6ZVQAPzfTVL0hxEHA6PrGflyUEAF2j/view?usp=sharing

Share on facebook
Cùng chuyên mục

Lịch phục vụ bạn đọc

* Mở cửa: Từ thứ Hai đến Chủ Nhật

- Buổi sáng: Từ 7h đến 11h

- Buổi chiều: Từ 13h đến 17h

Liên hệ

Điện thoại: (0296) 3954184 - 3727140

Fax:(0296) 3954184

Email: phongtinhoctvag@gmail.com

Email: thuvientinhangiang@gmail.com