Thứ Sáu, 07/10/2022 3:13 chiều

TÌM HIỂU VỀ BIỂN, ĐẢO VIỆT NAM

Sưu tầm, biên soạn: Ths. Đậu Xuân Luận – CN Đặng Việt Thủy

Nhà xuất bản Quân Đội Nhân Dân

Năm xuất bản: 2013

Người đọc: Phạm Thị Ngọc Hạnh

Nguồn: Thư viện Khoa học Tổng hợp Thành phố Hồ Chí Minh

Giới thiệu
Mục lục
Trang 5: Lời nói đầu
Trang 7: Phần thứ nhất – chương 1
Trang 44: Phần thứ nhất – Chương 2
Trang 64: Phần thứ hai – Chương 1 – A
Trang 91: Phần thứ hai – Chương 1 – B
Trang 136: Phần thứ hai – Chương 2
Trang 158: Phần thứ ba – Chương 1
Trang 207: Phần thứ ba – Chương 2
Trang 227: Phần thứ ba – Chương 3
Trang 248: Phần thứ tư
Trang 271: Tài liệu tham khảo
Phần kết
Share on facebook
Cùng chuyên mục

Lịch phục vụ bạn đọc

* Mở cửa: Từ thứ Hai đến Chủ Nhật

- Buổi sáng: Từ 7h đến 11h

- Buổi chiều: Từ 13h đến 17h

Liên hệ

Điện thoại: (0296) 3954184 - 3727140

Fax:(0296) 3954184

Email: phongtinhoctvag@gmail.com

Email: thuvientinhangiang@gmail.com