Thứ Sáu, 07/10/2022 5:00 chiều

HỌC CHỦ TỊCH HỒ CHÍ MINH CHÚNG TA HỌC GÌ

Tác giả: Phạm Văn Đồng

Nhà xuất bản Chính Trị Quốc Gia – HN

Năm xuất bản: 2008

Người đọc: Vũ Bích Ngọc

Nguồn: Thư viện Khoa học Tổng hợp Thành phố Hồ Chí Minh

Giới thiệu
Mục lục
Trang 5: Chú dẫn của nhà xuất bản
Trang 7: Phần I – Hồ chủ tịch hình ảnh của dân tộc
Trang 35: Phần II – Học tập quan điểm nhân dân, quan điểm quần chúng của Hồ chủ tịch
Trang 46: Phần III – Hồ chủ tịch lãnh tụ của chúng ta
Trang 53: Phần IV – Những đạo đức cao thượng
Trang 63: Phần V – Sống – Chiến đấu – Lao động và Học tập theo gương Bác Hồ vĩ đại
Trang 66: Phần VI – Hồ Chí Minh – Nhà đạo đức
Trang 77: Phần VII – Hồ Chí Minh – Con người của mọi con người
Trang 86: Phần VIII – Bác Hồ viết di chúc
Phần kết
Share on facebook
Cùng chuyên mục

Lịch phục vụ bạn đọc

* Mở cửa: Từ thứ Hai đến Chủ Nhật

- Buổi sáng: Từ 7h đến 11h

- Buổi chiều: Từ 13h đến 17h

Liên hệ

Điện thoại: (0296) 3954184 - 3727140

Fax:(0296) 3954184

Email: phongtinhoctvag@gmail.com

Email: thuvientinhangiang@gmail.com