Thứ Tư, 01/02/2023 10:44 sáng

MÃI MÃI TUỔI HAI MƯƠI

NHẬT KÝ THỜI CHIẾN TRANH

Nhật ký của liệt sĩ Nguyễn Văn Thạc

Sưu tầm, giới thiệu: Đặng Vương Hưng

Nhà xuất bản Thanh Niên

Người đọc: Nguyễn Ngọc Truyền

Nguồn: Thư viện Khoa học Tổng hợp Thành phố Hồ Chí Minh

Share on facebook
Cùng chuyên mục

Lịch phục vụ bạn đọc

* Mở cửa: Từ thứ Hai đến Chủ Nhật

- Buổi sáng: Từ 7h đến 11h

- Buổi chiều: Từ 13h đến 17h

Liên hệ

Điện thoại: (0296) 3954184 - 3727140

Fax:(0296) 3954184

Email: phongtinhoctvag@gmail.com

Email: thuvientinhangiang@gmail.com