Thứ Hai, 04/03/2024 8:30 sáng

Cơ cấu tổ chức

1. Phòng Hành Chính – Tổng hợp:  

Xây dựng kế hoạch, tài chính – kế toán, thống kê – báo cáo, cung ứng vật tư cho hoạt động  sự nghiệp và các hoạt động nội bộ thư viện  

2. Phòng Bổ sung, Xử lý tài liệu và phong trào:

Nhiệm vụ xây dựng vốn tài liệu thư viện bằng ngân sách được cấp hàng năm, nhận bản lưu chiểu xuất bản phẩm địa ph­ương, biếu tặng, tài trợ, trao đổi giữa các thư viện và các hình thức khác;

– Thực hiện các chu trình xử lý kỹ thuật vốn tài liệu thư viện theo đúng yêu cầu về tiêu chuẩn nghiệp vụ thư viện;

– Xây dựng kho luân chuyển, tổ chức luân chuyển vốn tài liệu giữa các thư viện; hướng dẫn, tham gia xây dựng mạng l­ưới thư viện, phòng đọc sách cơ sở; hướng dẫn và bồi dư­ỡng nghiệp vụ cho cán bộ thư viện trên địa bàn. 

3. Phòng Tin học và Thông tin Thư mục:  

Nhiệm vụnghiên cứu và triển khai ứng dụng công nghệ thông tin vào hoạt động thư viện; quản trị mạng; quản lý, bảo trì, bảo d­ưỡng máy tính và các trang thiết bị hiện đại khác;

– Xử lý và biên soạn ấn phẩm thông tin chọn lọc, các loại thư mục; hướng dẫn tra cứu và trả lời các thông tin về vốn tài liệu thư viện; tổ chức các hoạt động tuyên truyền giới thiệu vốn tài liệu thư viện  và các hoạt động thông tin, tuyên truyền khác;

– Sưu tầm tài liệu địa chí, xây dựng kế hoạch và theo dõi hoạt động Website của Thư viện, lưu trữ khai thác cơ sở dữ liệu và phát triển nội dung hoạt động Website. 

4. Phòng Phục vụ bạn đọc và Bảo quản tài liệu:  

Cung cấp các dịch vụ đáp ứng yêu cầu về sử dụng vốn tài liệu có trong hoặc ngoài thư viện thông qua phòng đọc tổng hợp, phòng đọc báo, tạp chí, phòng đọc địa chí, phòng đọc đa ph­ương tiện, các phòng đọc chuyên biệt khác và phòng mượn; cấp thẻ bạn đọc. – Bảo quản vốn tài liệu thư viện; chuyển dạng tài liệu, tu sửa, phục chế tài liệu bị hư­ hỏng, rách nát trong quá trình sử dụng hoặc do các nguyên nhân khác; 

Share on facebook
Cùng chuyên mục

Lịch phục vụ bạn đọc

* Mở cửa: Từ thứ Hai đến Chủ Nhật

- Buổi sáng: Từ 7h đến 11h

- Buổi chiều: Từ 13h đến 17h

Liên hệ

Điện thoại: (0296) 3954184 - 3727140

Fax:(0296) 3954184

Email: phongtinhoctvag@gmail.com

Email: thuvientinhangiang@gmail.com