Thứ Hai, 04/03/2024 8:55 sáng

Giới thiệu

Thư viện An Giang là đơn vị sự nghiệp trực thuộc Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch An Giang, được thành lập vào tháng 3 năm 1976. Đến năm 1978 Thư viện An Giang chính thức nhận Quyết định thành lập theo Quyết định số 24/QĐ.78 ngày 14/02/1978 của Ủy ban Nhân dân tỉnh An Giang. Trụ sở đặt tại số 02 Ngô Gia Tự (nối dài), phường Mỹ Long, thành phố Long Xuyên, tỉnh An Giang có diện tích chưa đầy 300 m2.  

Vốn sách ban đầu do Thư viện tỉnh Quảng Ninh kết nghĩa tặng 10.000 bản kèm những trang thiết bị chuyên dùng khác.

Đến năm 2002 Thư viện được sự quan tâm của Tỉnh ủy, UBND tỉnh, Sở Văn hóa, Thông tin (nay là Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch) đầu tư xây dựng trụ sở mới rộng rãi, khang trang có diện tích sử dụng trên 4000 m2 được tọa lạc tại số 16, Lê Triệu Kiết, phường Mỹ Bình, thành phố Long Xuyên, tỉnh An Giang.

Đầu năm 2004 công trình xây dựng xong, Thư viện tiến hành dời về trụ sở mới để hoạt động mở ra bước ngoặc mới cho ngành Thư viện công cộng tỉnh An Giang, với trụ sở mới rộng rãi, thoáng mát đầy đủ tiện nghi, trang thiết bị hiện đại

Năm 2006 Thư viện tỉnh An Giang được Thư viện quốc gia Việt Nam tài trợ theo dự án “Nâng cấp và phát triển hệ thống thư viện điện tử”, Thư viện kỹ thuật số của hệ thống thư viện công cộng để quản lý, phục vụ bạn đọc tra tìm trên máy vi tính và xử lý chuyên môn theo phần mềm mới. Để tiếp tục ứng dụng công nghệ thông tin hện đại và hoạt động thư viện. Thư viện đã đề xuất Sở VHTTDL xây dựng dự án “Đầu tư hệ thống thư viện điện tử” Thư viện tỉnh An Giang được UBND tỉnh phê duyệt theo quyết định số 1462/QĐ-UBND ngày 01/8/2006, khởi đầu cho việc phát triển các hoạt động thư viện tỉnh An Giang cho đến hôm nay 

I. Chức năng và nhiệm vụ 

1. Chức năng: 

Thu thập, bảo quản, tổ chức khai thác và sử dụng chung các tài liệu được xuất bản tại địa phương và nói về địa phương, các tài liệu trong nước và nước ngoài, phù hợp với đặc điểm, yêu cầu xây dựng và phát triển địa phương về chính trị kinh tế, văn hóa, xã hội, an ninh, quốc phòng trong thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước. 

2. Nhiệm vụ: 

Xây dựng quy hoạch phát triển, kế hoạch hoạt động thư viện trình Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao & Du lịch và tổ chức thực hiện sau khi được phê duyệt.

Đáp ứng yêu cầu và tạo điều kiện thuận lợi cho người đọc trong việc sử dụng vốn tài liệu thư viện và tham gia các hoạt động do thư viện tổ chức;

Thu thập, bổ sung và xử lý nghiệp vụ vốn tài liệu; bảo quản vốn tài liệu và thanh lọc ra khỏi kho các tài liệu lạc hậu, hư nát theo quy chế của thư viện;

Tổ chức thông tin, tuyên truyền, giới thiệu vốn tài liệu thư viện, tham gia xây dựng và hình thành thói quen đọc sách, báo trong nhân dân;

Xử lý thông tin, biên soạn các ấn phẩm thông tin khoa học;

Thực hiện sự liên thông giữa các thư viện trong nước; hợp tác, trao đổi tài liệu với thư viện nước ngoài theo quy định của Chính phủ;

Nghiên cứu, ứng dụng thành tựu khoa học và công nghệ tiên tiến vào công tác thư viện, từng bước hiện đại hóa thư viện; Tổ chưc bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ cho người làm công tác thư viện; 

Bảo quản cơ sở vật chất, kỹ thuật và tài sản khác của thư viện;   

Xây dựng và bảo quản vốn tài liệu của địa phương và về địa phương;

Tham gia xây dựng thư viện, tủ sách cơ sở; tổ chức việc luân chuyển sách, báo xuống các thư viện, tủ sách cơ sở.  

II. Các phòng chuyên môn, nghiệp vụ: 

1. Phòng Hành Chính – Tổng hợp:  

Xây dựng kế hoạch, tài chính – kế toán, thống kê – báo cáo, cung ứng vật tư cho hoạt động  sự nghiệp và các hoạt động nội bộ thư viện  

2. Phòng Bổ sung, Xử lý tài liệu và phong trào:

Nhiệm vụ xây dựng vốn tài liệu thư viện bằng ngân sách được cấp hàng năm, nhận bản lưu chiểu xuất bản phẩm địa ph­ương, biếu tặng, tài trợ, trao đổi giữa các thư viện và các hình thức khác;

– Thực hiện các chu trình xử lý kỹ thuật vốn tài liệu thư viện theo đúng yêu cầu về tiêu chuẩn nghiệp vụ thư viện;

– Xây dựng kho luân chuyển, tổ chức luân chuyển vốn tài liệu giữa các thư viện; hướng dẫn, tham gia xây dựng mạng l­ưới thư viện, phòng đọc sách cơ sở; hướng dẫn và bồi dư­ỡng nghiệp vụ cho cán bộ thư viện trên địa bàn. 

3. Phòng Tin học và Thông tin Thư mục:  

Nhiệm vụnghiên cứu và triển khai ứng dụng công nghệ thông tin vào hoạt động thư viện; quản trị mạng; quản lý, bảo trì, bảo d­ưỡng máy tính và các trang thiết bị hiện đại khác;

– Xử lý và biên soạn ấn phẩm thông tin chọn lọc, các loại thư mục; hướng dẫn tra cứu và trả lời các thông tin về vốn tài liệu thư viện; tổ chức các hoạt động tuyên truyền giới thiệu vốn tài liệu thư viện  và các hoạt động thông tin, tuyên truyền khác;

– Sưu tầm tài liệu địa chí, xây dựng kế hoạch và theo dõi hoạt động Website của Thư viện, lưu trữ khai thác cơ sở dữ liệu và phát triển nội dung hoạt động Website. 

4. Phòng Phục vụ bạn đọc và Bảo quản tài liệu:  

Cung cấp các dịch vụ đáp ứng yêu cầu về sử dụng vốn tài liệu có trong hoặc ngoài thư viện thông qua phòng đọc tổng hợp, phòng đọc báo, tạp chí, phòng đọc địa chí, phòng đọc đa ph­ương tiện, các phòng đọc chuyên biệt khác và phòng mượn; cấp thẻ bạn đọc. – Bảo quản vốn tài liệu thư viện; chuyển dạng tài liệu, tu sửa, phục chế tài liệu bị hư­ hỏng, rách nát trong quá trình sử dụng hoặc do các nguyên nhân khác; 

Share on facebook
Cùng chuyên mục

Lịch phục vụ bạn đọc

* Mở cửa: Từ thứ Hai đến Chủ Nhật

- Buổi sáng: Từ 7h đến 11h

- Buổi chiều: Từ 13h đến 17h

Liên hệ

Điện thoại: (0296) 3954184 - 3727140

Fax:(0296) 3954184

Email: phongtinhoctvag@gmail.com

Email: thuvientinhangiang@gmail.com